Λάδωμα Rally Αιγαίου Ατομικό – Θεσσαλονίκη


Λάδωμα Rally Αιγαίου Ατομικό – Θεσσαλονίκη

Το λάδωμα της διοργάνωσης Rally Αιγαίου Ατομικό Θεσσαλονίκη – Βόλος, για τις αγωνιστικές που θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη, είναι το

Kegel – Landmark Recreation Series – Stonehenge       40 feet

Για περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική περιγραφή του λαδώματος πατήστε εδώ.