Άδεια Τέλεσης Aγώνων στο Ten Pin Bowling Center


Άδεια Τέλεσης Aγώνων στο Ten Pin Bowling Center

Εκδόθηκε σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2017, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης για την διοργάνωση Rally Αιγαίου Ατομικό 2017 – 2018.